کد آگهی
924
تاریخ انتشار1400-06-10
مزایده گذارشهرداری ملارد
عنوان آگهیمزایده اجاره محیطهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره محیطهای تبلیغاتی شامل بیلبورد- پلهای عابر به مدت 2 سال
دریافت اسناد
شماره تماس
استانتهران
آدرسامور قراردادهای شهرداری ملارد
توضیحات