کد آگهی
85
تاریخ انتشار1399-12-19
مزایده گذارشهرداری دزفول
عنوان آگهیمزایده اجاره محل های نصب تبلیغات سازه های بیلبوردی و پرتابلی
شرح آگهیمزایده اجاره محل های نصب تبلیغات سازه های بیلبوردی و پرتابلی به صورت پکیج
دریافت اسناد1399-12-26
شماره تماس
استانخوزستان
آدرسواحد درآمد عمومی شهرداری مرکزی
توضیحات