کد آگهی
1191
تاریخ انتشار1400-08-18
مزایده گذارشهرداری بندر ماهشهر
عنوان آگهیمزایده اجاره محل های جهت نصب تابلو تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره محل های جهت نصب تابلو تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-09-06
شماره تماس061-52339114-16
استانخوزستان
آدرسامور قراردادهای شهرداری واقع در کوی انقلاب - بلوار شهرداری
توضیحات