کد آگهی
225
تاریخ انتشار1400-01-29
مزایده گذارشهرداری شیراز
عنوان آگهیمزایده اجاره لایت باکسهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره لایت باکسهای تبلیغاتی بلوار شهید آوینی و بلوار شاهد و بلوار جمهوری
دریافت اسناد1400-02-08
شماره تماس
استانفارس
آدرس
توضیحاتhttps://shaffaf.shiraz.ir/