کد آگهی
415
تاریخ انتشار1400-02-28
مزایده گذارراه آهن جمهوری اسلامی ایران
عنوان آگهیمزایده اجاره فضای تبلیغات
شرح آگهیمزایده اجاره فضای تبلیغات روی پیشخوان شهید کلانتری و روی منبع آب مجاور درب وحدت اسلامی و اجاره محل پارکینگ ایستگاه راه آهن رباط کریم
دریافت اسناد1400-03-04
شماره تماس
استانتهران
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات