کد آگهی
497
تاریخ انتشار1400-03-10
مزایده گذارشهرداری مشهد
عنوان آگهیمزایده اجاره فضاهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره فضاهای تبلیغاتی سطح شهر
دریافت اسناد
شماره تماس
استانخراسان رضوی
آدرس
توضیحات