کد آگهی
1223
تاریخ انتشار1400-08-27
مزایده گذارشهرداری شاهرود
عنوان آگهیمزایده اجاره غرفه ها و عرصه های سطح شهر
شرح آگهیمزایده اجاره غرفه ها و عرصه های سطح شهر
دریافت اسناد1400-09-13
شماره تماس
استانسمنان
آدرسخیابان شهید دستغیب - روبرو پارک مادر
توضیحاتhttp://www.shahrood.ir