کد آگهی
669
تاریخ انتشار1400-04-12
مزایده گذارسیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز
عنوان آگهیمزایده اجاره سازه های تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره سازه های تبلیغاتی(استرابورد)
دریافت اسناد1400-04-23
شماره تماس07138431279 07138431270
استانفارس
آدرسمیدان شهید مطهری-نبش بلوار قدوسی شرقی-سازمان سیما.منظر و فضای سبز شهری -واحد کپی
توضیحات