کد آگهی
875
تاریخ انتشار1400-05-31
مزایده گذارشهرداری شیراز
عنوان آگهیمزایده اجاره سازه های تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره سازه های تبلیغاتی پل هوایی ابتدای گویم جنب نمایندگی سانگ یانگ و شهرک گلستان به سمت گویم جنب صنایع فجر
دریافت اسناد1400-06-10
شماره تماس
استانفارس
آدرس
توضیحاتhttps://shaffaf.shiraz.ir/