کد آگهی
575
تاریخ انتشار1400-03-23
مزایده گذارفرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان
عنوان آگهیمزایده اجاره ساخت، نصب و بهره برداری از تعدادی تابلو تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره ساخت، نصب و بهره برداری از تعدادی تابلو تبلیغاتی در سطح شهر
دریافت اسناد1400-04-12
شماره تماس031-34487753-4
استاناصفهان
آدرساصفهان، میدان قدس ، خیابان لاله ، مقابل ترمینال باقوشخانه، خیابان طبیب اصفهانی ، جنب کمیته شهروندی، امور درآمد سازمان
توضیحاتhttps://www.rrk.ir