کد آگهی
668
تاریخ انتشار1400-04-12
مزایده گذارراه اهن جمهوری اسلامی ایران
عنوان آگهیمزایده اجاره دو فضای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره دو فضای تبلیغاتی و 5000 مترمربع زمین
دریافت اسناد1400-04-21
شماره تماس
استانتهران
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات