کد آگهی
1257
تاریخ انتشار1400-09-02
مزایده گذارشهرداری ابریشم
عنوان آگهیمزایده : اجاره دو عدد تابلو تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده : اجاره دو عدد تابلو تبلیغاتی
دریافت اسناد
شماره تماس031374500014
استاناصفهان
آدرس
توضیحات