کد آگهی
728
تاریخ انتشار1400-04-29
مزایده گذارفرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفحان
عنوان آگهیمزایده اجاره دو عدد تابلوی تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره دو عدد تابلوی تبلیغاتی تک نمایه به متراژ 18 مترمربع
دریافت اسناد1400-05-14
شماره تماس031-34487753-4
استاناصفهان
آدرساصفحان-خ 22 بهمن-مجموعه اداری امیرکبیر-دبیرخانه سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفحان
توضیحات