کد آگهی
617
تاریخ انتشار1400-03-30
مزایده گذارسیما منظر و فضای سبز شهرداری خرم اباد
عنوان آگهیمزایده اجاره دستگاه بیلبورد
شرح آگهیمزایده اجاره دستگاه بیلبورد
دریافت اسناد1400-04-06
شماره تماس
استانلرستان
آدرسپارک معلم-دبیرخانه سازمان
توضیحات