کد آگهی
699
تاریخ انتشار1400-04-21
مزایده گذارسیما،منظر و فضای سبز شهرداری خرم آباد
عنوان آگهیمزایده اجاره تعداد 3 دستگاه بیلبورد
شرح آگهیمزایده اجاره تعداد 3 دستگاه بیلبورد نصب شده بر روی پل هوایی گرم دره و تعداد 2 دستگاه بیلبورد نصب شده روی پیشانی پل آیت الله کمالوند
دریافت اسناد1400-04-28
شماره تماس
استانلرستان
آدرسپارک معلم خ غلامرضا محمدی
توضیحات