کد آگهی
1046
تاریخ انتشار1400-07-12
مزایده گذارشهرداری سورک
عنوان آگهیمزایده اجاره تعداد 2 عدد بیلبورد تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره تعداد 2 عدد بیلبورد تبلیغاتی به صورت یکطرفه و پل عابر پیاده بلوار امام رضا(ع)
دریافت اسناد1400-07-19
شماره تماس
استانمازندران
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات