کد آگهی
1070
تاریخ انتشار1400-07-18
مزایده گذارشهرداری سورک
عنوان آگهیمزایده اجاره تعداد 2 عدد بیلبورد تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره تعداد 2 عدد بیلبورد تبلیغاتی به صورت 1 طرفه و پل عابر
دریافت اسناد1400-07-25
شماره تماس
استانمازندران
آدرس-واحد مالی شهرداری -سامانه ستاد ایران
توضیحات