کد آگهی
1202
تاریخ انتشار1400-08-20
مزایده گذارشهرداری کوت عبدالله
عنوان آگهیمزایده اجاره تعدادی از بیلبوردهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره تعدادی از بیلبوردهای تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-08-29
شماره تماس
استانخوزستان
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات