کد آگهی
921
تاریخ انتشار1400-06-10
مزایده گذارشهرداری بجستان
عنوان آگهیمزایده اجاره تبلیغات محیطی سطح شهر
شرح آگهیمزایده اجاره تبلیغات محیطی سطح شهر به مدت 1 سال
دریافت اسناد1400-06-18
شماره تماس051-5652260-5
استانخراسان رضوی
آدرسشهرداری بجستان
توضیحات