کد آگهی
1268
تاریخ انتشار1400-09-04
مزایده گذارشهرداری چهاردانگه استان تهران
عنوان آگهیمزایده اجاره تبلیغات
شرح آگهیمزایده اجاره تبلیغات پل های هوایی چهاردانگه
دریافت اسناد1400-09-13
شماره تماس
استانتهران
آدرس
توضیحات