کد آگهی
481
تاریخ انتشار1400-03-06
مزایده گذارراه آهن خراسان
عنوان آگهیمزایده اجاره تابلو های تبلیغاتی...
شرح آگهیمزایده اجاره تابلو های تبلیغاتی ایستگاه راه آهن مشهد و اجاره زمین به منظور نصب بیلبورد تبلیغاتی واقع در محد
دریافت اسناد1400-03-09
شماره تماس
استانخراسان رضوی
آدرس
توضیحات