کد آگهی
1048
تاریخ انتشار1400-07-12
مزایده گذارشهرداری ملک آباد
عنوان آگهیمزایده اجاره تابلو تبلیغاتی 2 وجهی
شرح آگهیمزایده اجاره تابلو تبلیغاتی 2 وجهی به مساحت 60 به مساحت حدود 300 متر مربع به مدت 1 سال
دریافت اسناد1400-07-19
شماره تماس051-33523335-6
استانالبرز
آدرسواحد مالی شهرداری ملک آباد
توضیحات