کد آگهی
1258
تاریخ انتشار1400-09-01
مزایده گذارشهرداری شاندیز
عنوان آگهیمزایده اجاره تابلو تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره تابلو تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-09-03
شماره تماس05131422
استانخراسان رضوی
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات