کد آگهی
1228
تاریخ انتشار1400-08-26
مزایده گذارشهرداری شاندیز
عنوان آگهیمزایده اجاره تابلو تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره تابلو تبلیغاتی حاشیه امام رضا(ع) 16
دریافت اسناد1400-09-03
شماره تماس
استانخراسان رضوی
آدرس
توضیحات