کد آگهی
1221
تاریخ انتشار1400-08-24
مزایده گذارشهرداری شاندیز
عنوان آگهیمزایده اجاره تابلو تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره تابلو تبلیغاتی خ امام رضا(ع)
دریافت اسناد1400-09-03
شماره تماس05131422
استانخراسان رضوی
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات