کد آگهی
1169
تاریخ انتشار1400-08-16
مزایده گذارشهرداری ملک آباد
عنوان آگهیمزایده اجاره تابلو تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره تابلو تبلیغاتی 2 وجهی به مدت 1 سال
دریافت اسناد
شماره تماس051-33523335-6
استانخراسان رضوی
آدرسواحد مالی شهرداری ملک آباد
توضیحات