کد آگهی
1161
تاریخ انتشار1400-08-15
مزایده گذارشهرداری ملک آباد
عنوان آگهیمزایده اجاره تابلو تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره تابلو تبلیغاتی 2 وجهی به مساحت 60 متر مربع بهمدت 1 سال
دریافت اسناد1400-08-22
شماره تماس051-33523335
استانخراسان رضوی
آدرسواحد مالی شهرداری ملک آباد
توضیحات