کد آگهی
654
تاریخ انتشار1400-04-06
مزایده گذارشهرداری خلخال
عنوان آگهیمزایده اجاره تابلوی تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره تابلوی تبلیغاتی پل عابر پیاده به طول 42 متر
دریافت اسناد1400-04-15
شماره تماس04532422017
استاناردبیل
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات