کد آگهی
426
تاریخ انتشار1400-02-29
مزایده گذارشهرداری سردشت
عنوان آگهیمزایده اجاره تابلوی بیلبورد
شرح آگهیمزایده اجاره تابلوی بیلبورد تبلیغاتی به تعداد 20 عدد
دریافت اسناد1400-03-03
شماره تماس
استانآذربایجان غربی
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات