کد آگهی
586
تاریخ انتشار1400-03-24
مزایده گذارشهرداری شیراز
عنوان آگهیمزایده اجاره تابلوهای منصوبه
شرح آگهیمزایده اجاره تابلوهای منصوبه بر روی عرشه پل های هوایی بلوار مدرس نبش فضل آباد و بلوار امیرکبیر نبش شهرک مهدیه
دریافت اسناد1400-04-02
شماره تماس
استانفارس
آدرس
توضیحاتhttps://shaffaf.shiraz.ir/