کد آگهی
1026
تاریخ انتشار1400-07-06
مزایده گذارشهرداری رستم آباد
عنوان آگهیمزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی 4 دهنه پل هوایی بلوا اصلی شهر و 3 دستگاه استند تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-07-10
شماره تماس01334674035
استانگیلان
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات