کد آگهی
354
تاریخ انتشار1400-02-16
مزایده گذارشهرداری شهربابک
عنوان آگهیمزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی شهرداری شهربابک
دریافت اسناد
شماره تماس
استانکرمان
آدرسدبیرخانه شهردرای واقع در بلوار شهدای هفتم تیر ساختمان شهرداری
توضیحاتhttps://www.rrk.ir