کد آگهی
1242
تاریخ انتشار1400-08-29
مزایده گذارشهرداری قروه استان کردستان
عنوان آگهیمزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی پیشانی تاکسی های سطح شهر به تعداد 14 مورد
دریافت اسناد1400-09-08
شماره تماس
استانکردستان
آدرس
توضیحات