کد آگهی
1229
تاریخ انتشار1400-08-25
مزایده گذارشهرداری رستمکلا
عنوان آگهیمزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-08-29
شماره تماس011-34632442
استانمازندران
آدرس-سامانه ستاد ایران - شهرداری رستمکلا
توضیحات