کد آگهی
646
تاریخ انتشار1400-04-05
مزایده گذارشهرداری شمشک دربندسر
عنوان آگهیمزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر به متراژ 336/5 مترمربع
دریافت اسناد1400-04-12
شماره تماس26526949 24873000
استانتهران
آدرستهران-شمیرانات-رودبار قصران-شمشک دربندسر-شهرداری شمشک دربندسر
توضیحات