کد آگهی
662
تاریخ انتشار1400-04-07
مزایده گذارشهرداری محمد شهر
عنوان آگهیمزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی ایستگاه های اتوبوس و یک عدد بیلبورد
شرح آگهیمزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی ایستگاه های اتوبوس و یک عدد بیلبورد واقع در سطح شهر
دریافت اسناد1400-04-17
شماره تماس
استانالبرز
آدرسواحد امور قراردادهای شهرداری
توضیحات