کد آگهی
690
تاریخ انتشار1400-04-19
مزایده گذارشهرداری محمدشهر
عنوان آگهیمزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی ایستگاه های اتوبوس و یک عدد بیلبورد واقع در سطح شهر
دریافت اسناد1400-05-05
شماره تماس
استانالبرز
آدرسواحد امور قراردادهای شهرداری
توضیحات