کد آگهی
625
تاریخ انتشار1400-03-31
مزایده گذارشهرداری شهرضا
عنوان آگهیمزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی و بیلبوردها و پل های عابر پیاده سطح شهر
دریافت اسناد1400-04-10
شماره تماس53241010 داخلی241
استاناصفهان
آدرسدبیرخانه محرمانه شهرداری
توضیحات