کد آگهی
724
تاریخ انتشار1400-04-29
مزایده گذارفرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان
عنوان آگهیمزایده اجاره بیلبورد ها
شرح آگهیمزایده اجاره بیلبورد ها و سازه های منصوبه بدنه پل های هوایی عابر پیاده سمنان
دریافت اسناد1400-05-12
شماره تماس023-33341172 داخلی 212
استانسمنان
آدرسسمنان-بلوار قدس-سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان-واحد دبیرخانه
توضیحات