کد آگهی
1019
تاریخ انتشار1400-07-03
مزایده گذارشهرداری سیرجان
عنوان آگهیمزایده اجاره بیلبورد های تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره بیلبورد های تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-07-11
شماره تماس021-41934 85193768 88969737
استانکرمان
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات