کد آگهی
1289
تاریخ انتشار1400-09-07
مزایده گذارشهرداری بجنورد
عنوان آگهیمزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی سطح شهر بجنورد
دریافت اسناد1400-09-13
شماره تماس
استانخراسان شمالی
آدرس
توضیحات