کد آگهی
1038
تاریخ انتشار1400-07-10
مزایده گذارشهرداری سیرجان
عنوان آگهیمزایده اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-07-11
شماره تماس021-41934 85193768 88969737 413250000
استانکرمان
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات