کد آگهی
274
تاریخ انتشار1400-02-04
مزایده گذارشهرداری شیراز
عنوان آگهیمزایده اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی واقع در تقاطع بصیرت زیر پل و بلوار معالی اباد سر دوستان
دریافت اسناد1400-02-15
شماره تماس
استانفارس
آدرس
توضیحاتhttps://shaffaf.shiraz.ir/