کد آگهی
885
تاریخ انتشار1400-06-02
مزایده گذارشهرداری شیراز
عنوان آگهیمزایده اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی میدان امام حسن مجتبی و بلوار رضوان و
دریافت اسناد1400-06-13
شماره تماس
استانفارس
آدرس
توضیحاتhttps://shaffaf.shiraz.ir/