کد آگهی
614
تاریخ انتشار1400-03-30
مزایده گذارشهرداری شیراز
عنوان آگهیمزایده اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی میدان ارم نبش خوابگاه و میدان دانشجو و ابتدای خلدبرین
دریافت اسناد1400-04-09
شماره تماس
استانفارس
آدرس
توضیحاتhttps://shaffaf.shiraz.ir/