کد آگهی
697
تاریخ انتشار1400-04-22
مزایده گذارفرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان
عنوان آگهیمزایده اجاره بهره برداری تعدادی تابلوی تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره بهره برداری تعدادی تابلوی تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-05-14
شماره تماس031-34487753-4
استاناصفهان
آدرساصفهان - میدان قدس - خ لاله - مقابل ترمینال باقوشخانه - خ طبیب اصفهانی - جنب کمیته شهروندی - امور درآمد سازمان
توضیحات