کد آگهی
381
تاریخ انتشار1400-02-22
مزایده گذارشهرداری اشکذر
عنوان آگهیمزایده اجاره بهره برداری از 8 بیلبورد تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره بهره برداری از 8 بیلبورد تبلیغاتی در شطح شهر اشکذر به مدت 1 سال
دریافت اسناد1400-02-29
شماره تماس
استانیزد
آدرسشهرداری اشکذر - واقع در اشکذر - خ امام خمینی
توضیحات