کد آگهی
236
تاریخ انتشار1400-01-30
مزایده گذارشهرداری بابل
عنوان آگهیمزایده اجاره بهره برداری از 3 عدد تابلو تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره بهره برداری از 3 عدد تابلو تبلیغاتی خود واقع در میدان امام حسین - پل محمد حسن خان و خ مدرس به مدت 3 سال و42 عدد از استندهای سطح شهر
دریافت اسناد1400-02-25
شماره تماس011-35156225
استانمازندران
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات