کد آگهی
1079
تاریخ انتشار1400-07-20
مزایده گذارسیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز
عنوان آگهیمزایده اجاره بهره برداری از مکان جهت ساخت و نصب سازه تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره بهره برداری از مکان جهت ساخت و نصب سازه تبلیغاتی :بیلبورد و استرابورد- برد دیواری جهت بهره برداری تبلیغاتی به مدت 3 سال
دریافت اسناد1400-08-05
شماره تماس07138431270 - 07138431279
استانفارس
آدرسمیدان شهید مطهری - نبش بلوار قدوسی شرقی - سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری- واحد کپی
توضیحات