کد آگهی
148
تاریخ انتشار1400-01-16
مزایده گذارسیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری آمل
عنوان آگهیمزایده اجاره بهره برداری از سازه تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره بهره برداری از سازه تبلیغاتی (اسکرولینگ خ امام خمینی و خ طالب آملی ) جهت تبلیغ به مدت 2 سال
دریافت اسناد1400-02-02
شماره تماس011-43271595 - 43272326
استانمازندران
آدرسسازمان واقع در آمل - خ امام رضا(ع) نبش رضوان 8
توضیحات